primaria_mihail_kogalniceanu
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Home | Despre noi | Localizare - hartă | Evenimente | Raport anual | Contact
Actualizat     28.05.2018

 
 
 
 
 


Raportul Primarului


RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU PRIVIND STAREA SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI

  

In executarea atributiunilor referitoare la relatia cu Consiliul Local, in calitate de primar,imi revine obligatia de a prezenta in primul trimestru al anului un raport anual privind starea sociala si de mediu a comunei,obligatie prezentata expres in art.62 alin(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,republicata cu completarile si modificarile ulterioare.
Avand ca suport strategia de dezvoltare locala a comunei M Kogalniceanu, am initiat o serie de proiecte inca din anul 2008,care au ca termen de finalizare 2010-2013.
Privind anul 2010 la care ma raportez,voi face o evidentiere a principalelor actiuni legate de starea sociala si de mediu a comunei M Kogalniceanu,analizand fiecare compartiment in parte:

Impozite si taxe
- executia bugetara 2010 - venituri total 3.022.418 lei
-incasari impozite si taxe – 603.829 lei
-impozit terenuri – 446.719 lei
-impozit pe mijloace de transport – 27753 lei
-concesiuni si inchirieri – 36780 lei
-taxe de timbru- 6725 lei
-alte venituri – 55928 lei
-procentul de incasare - juridice – 80%
- fizice –64%
O mare parte din terenul agricol este dat in arenda majoritar la SC SOPEMA SA-dupa negocieri care s-au intins din 2009-2010 am reusit sa convingem pe SC Sopema SA sa suporte si impozitul pe teren,stipulat si in contractele de arendare.

INVESTITII
1) Baza sportiva - OG. 7
2) Extindere retea apa H.G.577
3) Extindere retea electrica si iluminat public
4) Reabilitare iluminat public
5) Reabilitare parc
6) Reabilitare salon de nunti
7) Refacere acoperis locuinta serviciu(cabinet stomatologic)
8) Autorizarea platformei de gunoi cu lucrari terminate conform cerintelor proiectului
9) Procent 900 pubele pentru serviciul de colectare a gunoaielor menajere
10) PUG- reactualizare
11) PUZ – intocmit
12) ADI Lunca Dunarii-proiect integrat pe M 322 se afla in derulare
13) Cumpararea a doua terenuri – unul la str.Teilor cu destinatia-teren de joaca pentru copii-spatiu verde, si celalalt pentru a deschide o strada care sa lege Cartierul nou de case din str. Barierei.

Starea civila
- acte de - nastere -27 -baieti 14; fete 13
- casatorie - 11
- deces – 43 - barbati 22; femei 21
- transcrieri certificate sau extrase eliberate de autoritatile straine si inscrise in registrele romane de stare civila
- eliberari la cerere-certificate de - nastere
- casatorie
- deces
- eliberari extrase pentru uz oficial de pe actele de nastere,casatorie si deces la cererea organelor abilitate: judecatorie,cab.avocati,politie;
- intocmit mentiuni pentru actele de stare civila la exemp.I si comunicate l exempl.II sau la primaria locului de nastere din tara al persoanei respective;
- cereri in baza caroara se elibereaza Anexa 24 –pentru defuncti privind dezbatere succesorala
- operat mentiuni sosite din alte localitati ,pe actele de nastere ,casatorie si deces din registrele Mihail Kogalniceanu si Hagieni, si comunicate la ex.I D.J.E.P.Ialomita.
- sentinte judecatoresti de divort – ramase definitive-operate prin mentiune pe marginea actelor de nastere si de casatorie ale celor in cauza;
- completat buletine statistice si trimise la Directia Judeteana de Statistica ; - eliberari livrete de familie;

Registrul agricol - Agricultura
In registrul agricol sunt 1222 pozitii de rol ce inventariaza suprafata de teren 8627 ha,intravilan 358 ha,extravilan 826 ha,vaci 388,oi4384,cai 347,porci 797,pasari 15.597,autoturisme 331, tractoare 60,combine 10 etc.
In 2010 au fost cultivate 7278 ha – cu porumb-958
- cu grau - 2725 ha
- cu rapita - 630 ha
- cu legume - 90 ha
- cu floarea – soarelui 2875 ha Au fost eliberate: 83 certificate de producator
25 titluri de proprietate
Au ramas nesolutionate 283 ha teren pentru un numar de 82 proprietari care trebuie sa primeasca teren pe zona Giurgeni,insa ADS refuza inca din 2007 sa puna la dispozitia comisiei de fond funciar acest teren.
Compartimentul agricol a acordat asistenta primara tuturor proiectelor in intocmirea documentatiei de solicitare a subventiilor,a raspuns tuturor solicitarilor de masurare a terenurilor in litigiu intre vecini.

URBANISM
- au fost emise un numar de certificate de urbanism - 3
- autorizatii de construire - 21
- s-a reparcelat zona in care se construiesc case
- s-a intocmit documentatie cadastrala pentru 50 ha unde au fost pusi in posesie 6 proprietari;
Inca mai sunt un numar de 22 de proprietari care nu sunt pusi in posesie pe o suprafata de 40 ha.
S-au emis trei avize de oportunitate prin CL- una pentru linia de transport energie verde de la Platonesti la Statia electrica Gura ialomitei si doua pentru infiintarea de centrala eoliana la Hagieni si parc fotovoltaic la M Kogalniceanu pe o suprafata de 30 ha.
- au fost concesionate un numar de 4 locuri pentru case in Cartierul nou;
- a fost reinventariat domeniul public si privat al comunei M Kogalniceanu.

Asistenta sociala si autoritate tutelara
- beneficiari L.416/ - nr.dosare 59
- nr. persoane - 153
- alocatii de nastere - 11
- trusou nou-nascuti – 11
- alocatii de stat – 27
- alocatii complementare – 2876
- sprijin financiar la intemeierea familiei - 4
- asistenti personali 33
- persoane cu handicap – cu insotitor – 33
- fara insotitor – 120
- subventie la incalzire - 151

Sanatate
- doua cabinete medic de familie;
- un cabinet stomatologic;
- doua farmacii umane;
- una farmacie veterinara;

Protectia mediului
- inchiderea gropilor de gunoi;
- autorizare platforma de compost;
- serviciu de colectare selectiva a gunoiului menajer
- contract de vidanjare a foselor de la scoala, gradinita, primarie;
- igienizarea localitatii - 416
- „Let’s do it”- actiune nationala
- contract de neutralizare a deseurilor
- toaletizarea spatiilor verzi si a cailor de acces de pe trotuare
- au fost plantati 700 de trandafiri,arbori si arbusti pe domeniul public
- au fost asuigurate 3 zone de protectie severe pentru foraje si statia de inmagazinare si tratare a apei;
- inlaturarea permanenta a focarelor poluante din zona riverana satului-actiuni permanente folosind forta de munca a beneficiarilor Legii 416/;

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Comitetul local pentru situatii de urgenta

- masuri de prevenire a incendiilor a arderilor necontrolate
- interventii imediate- 7 –8 minute de la anuntarea evenimentului la serviciul voluntar la un numar de 12 interventii, din care 3 incendii,5 - interventii pentru deszapezire si 4 interventii la Pod Hagieni;
- monitorizarea podului de peste Ialomita in satul Hagieni;
- serviciul voluntar are un numar de 34 voluntari,detine 21 echipamente: 5 costume,10 masti gaze,5 furtunuri,1 pompa si materiale de prima interventie;
- am fost sprijiniti cu utilaje,cisterna,motopompa de SC Sopema in toate interventiile serviciului;
- in 2010 a avut loc un exercitiu de simulare a unui cutremur cu victime si a unor inundatii in urma caderii de precipitatii abundente;
- In iarna 2009-2010,deosebit de grea,am reusit sa mentinem circulabile toate drumurile actionand continuu,astfel am asigurat deszapezirea pana la Tandarei pentru circulatia mijloacelor de transport in comun si pentru interventia salvarilor;
- serviciul a raspuns prompt avand la dispozitie utilaje performante,tuturor solicitarilor permanent.

Ordinea si linistea publica
Serviciul de paza este efectuat in fiecare seara de o echipa de barbati beneficiari ai Legii 416 sprijiniti si de un politist comunitar compartiment infiintat in 2010 si completat cu inca doi politisti in 2011.
A existat o cooperare buna cu Postul de Politie local si cu Politia orasului Tandarei. In 2010 in comuna nu s-au inregistrat evenimente deosebite care sa tulbure ordinea si linistea publica .Comunitatea este stabila,linistita,responsabila,ia atitudine,fapt ce impune respec.

Relatia cu Consiliul Local
In 2010 au fost convocate 11 sedinte de Consiliul Local (ordinare 9 si extraordinare) au fost anuntate public,toate au fost sedinte deschise.
Consiliul Local adoptat un numar de 66 hotarari.
Proiectele de hotarari au avut ca initiator primarul, initiatorul a avut in permanenta consultari cu comisiile de specialitate ale Consiliul Local.
La intocmirea bugetului local au avut loc dezbateri publice,consultari cu comisia de buget-finante,cu compartimentele din aparatul propriu al primarului.
Relatia primar - Consiliul Local o pot clasifica excelenta si pentru faptul ca a existat o permanenta consultare si deschidere din ambele parti.
Consiliul Local Mihail Kogalniceanu este foarte responsabil,consilierii cunosc foarte bine realitatile comunei,fapt ce usureaza luarea hotararilor. Exista o transparenta totala in luarea deciziilor si analiza oportunitatilor astfel ca totul sa fie in folosul comunitatii in ansamblul ei.

Relatia cu cetatenii
In anul 2010 toate solicitarile cetatenilor au primit raspuns.A existat in permanenta disponibilitatea primarului si aparatului propriu in rezolvarea tuturor solicitarilor cu respectarea legilor.
Au fost inregistrate un numar de 7130 acte in registrul de intrare-iesire al primariei cu o medie de aproape 30 acte zilnic.
Primarul a primit in audienta permanent cetatenii si in aceeasi zi a pus rezolutia pe solicitare,trimitand compartimentului vizat cu specificare de rezolvare urgenta.
Viceprimarul l-a suplinit pe primar foarte bine, a completat prin interventiile sale munca din administratie ,s-a achitat foarte bine de obligatiile derogate din LEGEA 215/ 2001
Intre primar si comunitatea locala exista o deschidere totala,propuneri venite din partea cetatenilor s-au concretizat fie in HCL fie in proiecte realizate sau in curs (ex.extinderea cimitirului,parcul,troita din centru,strada care leaga cartierul nou de case de strada Barierei,cumpararea terenului de pe strada Teilor pentru eventuala constructie a unei biserici etc)
Comunitatea are acces la Biblionet gratuit, poate comunica cu rudele din Europa, poate trimite documente scanate in orice loc din Europa, prin programul video poate comunica verbal si video cu persoane din Europa.
Elevii uzeaza de Biblionet si pentru faptul ca au o serie de lectii de la diferite discipline prezentate intr-un mod atractiv cat si pentru comunicarea prin e-mail.
Permanent am cautat locuri de munca pentru tineri si nu numai,i-am incurajat sa mearga la lucru la orase,pe santiere.
Telefonul primarului este public si poate fi apelat la orice ora de orice cetatean in orice problema,fie ca priveste comunitatea sau probleme personale.
In limitele posibilitatilor am raspuns oricarei solicitari din partea cetatenilor.
Am simtit in permanenta incurajarea si sustinerea comunitatii M Kogalniceanu in tot ce am realizat.

Raportul primarului pe anul 2010
In anul 2010 am dat 470 de dispozitii de primar,am avut 66 de initiative de proiecte de hotarari care au fost supuse dezbaterii Consiliului Local, am avut intalniri cu cetatenii comunei - patru - in doua din intalniri am prezentat activitatea primarului,in alte doua am discutat dspre serviciul de salubrizare si situatia islazului comunal.
In anul 2008, am participat la cursurile Institutului National de Administratie de la Barcelona iar in 2010, ca membru al GAL Dunarea de Jos, am facut o deplasare de studiu la doua GAL-uri din UE in Polonia si Olanda.
In 2010 am definitivat toate proiectele tehnice pentru toate obiectivele cuprinse si proiectul integrat referitor la canalizare si statie de epurare, semnand si contractul de achizitii dotari camine culturale.

Proiecte in derulare:
- stadion- este aproape finalizata executia lucrarilor(95%)
- parc- s-a realizat alimentarea cu apa si energie electrica, a fost procurat mobilierul:50 piese din lemn (mese,banci,leagane),au fost procurate materialele pentru grupul sanitar si fosa septica, pompele pentru fantana arteziana,urmand ca in 2011 sa efectuam lucrarile la parc cu forte proprii din lipsa de fonduri care sa acopere lucrarea in integralitate;
- platforma de compost (pentru depozitarea gunoiului de grajd) este terminata la cerintele de proiectare si am obtinut autorizatia de functionare;
- s-a reabilitat iluminatul public pe strazile cu circulatia intensa cu lampi noi,urmand ca in 2011 sa se intervina pe toate strazile pentru reabilitare;
- in cartierul nou de case, s-a extins prin proiect de finantare guvernamentala reteaua de apa iar din fonduri de la bugetul local s-a extins reteaua electrica si de iluminat public;
Pentru iarna 2010-2011 am procurat combustibil necesar incalzirii scolii, gradinitei si salii de sport; in perioada de vara s-a efectuat si igienizarea acestora cu forte proprii; salonul de nunti a fost reparat si imbunatatite conditiile pentru o nunta; astfel au fost reamenajate grupurile sanitare si salonul propriu-zis dotat corespunzator. In pepiniera proprie am produs aproximativ 800 de trandafiri si 200 de alti arbusti care vor fi plantati in parc si pe spatiile verzi din vecinatatea strazilor.
Biblioteca Mihail Kogalniceanu a beneficiat de proiectul Biblionet, proiect realizat, operational, proiect la care am avut o contributie decisiva in raspunderea functionarii lui.

Raportul primarului comunei Mihail Kogalniceanu privind gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei Mihail Kogalniceanu pentru anul 2010
In anul 2010 ca o prioritate a fost buna gestionare a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Mihail Kogalniceanu. In acest sens obiectivele de interes public au fost cu atentie monitorizate si s-a intervenit imediat fie ca a fost vorba despre gospodaria de apa, scoala, sistem de alimentare cu apa, gradinita, etc.
Am reusit sa mentinem infrastructura de drumuri si trotuare in conditii de functionare si am intervenit pentru inlaturarea factorilor care ar fi putut participa la deteriorarea lor (ploi, zapezi).
Am avut interventii la conservarea cladirii unde a functionat vechea gradinita pentru a nu fi supusa deteriorarii fiind prinsa in obiectivul de paza.
Podul de la Hagieni este permanent monitorizat de CLSU Mihail Kogalniceanu pentru a nu fi in situatia de a fi blocat de gheturi, sloiuri, inundatii, luand masuri de protectie, iar in situatii limita a fost ancorat la malul stang al raului Ialomita.
Am inventariat in 2010 intreg domeniul public si privat al comunei Mihail Kogalniceanu, si am identificat vetrele de casa din intravilan pentru care cei care le foloseau nu aveau acte de proprietate, acestea fiind trecute urgent in inventar si supuse inchirierii.
Am contractat firma pentru intocmirea PUG-ului in vederea gestionarii corecte a intravilanului si extravilanului comunei.
In 2010 s- au inchiriat si concesionat suprafete de teren la nivelul solicitarilor, am facut public prin afisare la sediul primariei si in presa dorinta noastra de a inchiria sau concesiona suprafete de teren celor interesati. In fiecare an in luna decembrie se face inventarul la toate institutiile care apartin de primarie, se analizeaza starea fizica a cladirilor, a drumurilor, a sistemului de alimentare cu apa si a tuturor celorlalte obiective, fiind inaintate catre Consiliul Local propuneri pentru interventie atunci cand este cazul.Astfel, in 2010 am intervenit la refacerea acoperisului la locuintele de serviciu ale Consiliului Local, acolo unde functioneaza si cabinetul stomatologic, urmand ca in 2011, in functie de finantare sa se intervina si la celelalte cladiri.
Prin actiunile desfasurate de aparatul propriu al primarulu am cautat sa pastram bunurile,sa constientizam comunitatea, tinerii de obligativitatea respectarii legilor privind folosirea, utilizarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei.

Primar,
Alexandru Dinu